Rehberlik

Rehberlik

portfolio_6

Okulumuzda yürütülen Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin amacı, kişiliğin temellerinin atıldığı 0-6 yaş dönemindeki çocuklarımızın sağlıklı gelişimlerini desteklemek ve korumaktır. Bu dönemde yaşanabilecek sorunlara erken ve doğru müdahale etmenin ilerleyen yaşantılarında çocuklarımıza neler kazandıracağının farkındalığı ile çalışıyoruz. Bu kapsamda okulumuzda verilen hizmetler çocuk, aile ve okul üçgeninde gerçekleşmektedir. Başta çocuk olmak üzere aile ve okul çerçevesinde yaptığımız çalışmalar aşağıdaki gibidir:

1. Çocuk Merkezli Yapılan Çalışmalar:

Ölçme Değerlendirme Çalışmaları: Belirli aralıklarla, çocukların takvim yaşına (kaç aylık oldukları) göre gelişim değerlendirmeleri yapılır. Bu değerlendirmeler başta çocuğun durumunu saptamak ve varsa eksik alanların nasıl destekleneceğini belirlemek için atılan ilk adımdır. İhtiyaca göre uzmanlarımız tarafından ölçme değerlendirme yapılır. Kullanılabilecek bazı ölçek ve testler aşağıda belirtilmiştir.

- Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
- Peabody Resim Kelime Tanıma Testi
- Konuşma Seslerinin Tespiti (KST)
- Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği (MİHÖ)

Oyun gözlemleri ve Oyun Terapisi: Çocukların akranlarıyla kurduğu oyuna ait gözlemler düzenli olarak yapılır ve değerlendirilir. Bireysel oyun seansı ile çocuğun psikolojik süreci takip edilir.

Psikodrama Çalışmaları: Yaş grubuna uygun olarak belirlenen çalışmaların psikodramatist tarafından yönetildiği grup çalışmalarıdır.

2. Aile Merkezli Yapılan Çalışmalar

Aile Görüşmeleri: Çocukla yapılan tüm çalışmaların sonuçları düzenli aile görüşmeleri aracılığıyla anne ve babalar ile paylaşılır. Ayrıca aileler baş edemedikleri ya da destek almak istedikleri bir durum yaşandığında randevu alarak görüşme talep edebilirler.

Veli Seminerleri: Okul velilerinin özellikle talep ettiği konular başta olmak üzere okul içinde düzenli olarak aile bilgilendirme seminerleri verilir. Seminer boyunca veliler aktif olarak paylaşımda bulunabilir, sorular sorabilirler.

Psikodrama Çalışmaları
Velilerin talebi doğrultusunda anne-baba tutumları başta olmak üzere farklı konularda grup çalışmaları düzenlenir. Psikodrama grupları belli aralıklarla psikodramatist liderliğinde bir araya gelerek çalışmalarını tamamlarlar.

3. Okul Merkezli Yapılan Çalışmalar

Öğretmen Geliştirme Eğitimleri: Öğretmenlerin eksik olduklarını belirttikleri alanlarda ve gerekli görülen konularda bilgilendirmeye yönelik eğitimler belli aralıklarla düzenlenir, eğitimde verilen bilgilerin uygulanırlığı takip edilir.

Öğrenci Değerlendirme Toplantıları: Ayda bir mutlaka tüm öğrencilerin öğretmenler tarafından değerlendirilmesi istenir, yaşanan sorunlara çözüm üretilir, özellikle davranış problemleri ya da özel durumu olan çocuklarla ilgili değerlendirme yapılır, çocuğun nasıl destekleneceği tekrar kararlaştırılır.

Okul İçi İlişkilerin Düzenlenmesi ve Desteklenmesi: Çocuk, veli, öğretmen ve idare arasındaki ilişkiler, sınırlar ve iletişim ağı kurum için uygun şekilde belirlenir ve sürekli olarak kontrol edilir. Aksayan bir durum ya da iletişimde bir kopukkluk olması halinde gerekli görüşmeler yapılır ve kurum çalışanları desteklenir.

Okul Çalışanlarına Yönelik Bireysel Danışmanlık: İhtiyaç halinde kurum çalışanlarına kurum içi performansını etkileyen durumlar ya da sorunlar yaşandığında danışmanlık yapılır.